למוסד פיננסי דרוש/ה עורך/ת דין לטיפול במזכירות חברה לצד עבודה מסחרית (JB-5114)

למוסד פיננסי דרוש/ה עורך/ת דין לטיפול במזכירות חברה ציבורית.
התפקיד ברובו בתחום מזכירות החברה אולם יכלול גם עבודה מסחרית וייעוץ משפטי שוטף.
מהות התפקיד:
• ריכוז העבודה השוטפת של דירקטוריון החברה וועדותיו לרבות עריכת פרוטוקולים, ניסוח החלטות ומעקב אחר יישומן. כתיבה ואחריות על נהלי הדירקטוריון, עבודה שוטפת מול ראשי הועדות והדירקטורים וכן לשכת המנכ"ל.
• בניית תכניות העבודה השנתיות של הדירקטוריון וועדותיו
• סיוע בהכנת הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים וכן הכנת והגשת דיווחים תקופתיים ומידיים לרשות לניירות ערך.
• כתיבה ועדכון של מסמכי מדיניות ונהלים.
• טיפול באסיפות כלליות
• טיפול בנושאים הקשורים לממשל תאגידי, דירקטורים ונושאי משרה: כשירות, מינוי, חובות וזכויות, אחריות נושאי משרה, ניגודי עניינים, עסקאות בעל עניין ואנשים קשורים.
• מתן ייעוץ משפטי שוטף לכלל החברה;
• טיפול בהסכמים מסחריים;
התפקיד בכפיפות לסמנכ"ל יעוץ משפטי ורגולציה.

דרישות התפקיד:

• ניסיון של לפחות 4 שנים כעו"ד מסחרי/ ממשל תאגידי;
• ניסיון של לפחות 3 שנים במזכיר/ת חברה ציבורית;
• בקיאות בדיני חברות, ניירות ערך.
• ניסיון כמזכיר/ת חברה בתאגיד בנקאי – יתרון
• כושר ניסוח ועריכת מסמכים ברמה גבוהה.
• בעל/ת כישורים בינאישיים ברמה גבוהה
•בעל/ת יכולת עבודה עצמאית והנעה עצמית