לארגון גדול בפריסה ארצית דרוש/ה יועץ/ת משפטי/ת לוועדת המכרזים (JB-4759)

התפקיד כולל כתיבה וליווי של מכרזים גדולים ומורכבים בתחומי רכש שונים ומתן ייעוץ שוטף למערך מכרזים והתקשרויות בארגון.
מהות העבודה:
חבר/ה ועדת מכרזים ארצית ונציג/ה היועץ המשפטי בוועדה.
מתן ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני מכרזים למערך מכרזים והתקשרויות בחטיבת הכספים.
כתיבה וליווי של חוזים והליכים מכרזיים ומעין מכרזיים.
מתן חוות דעת בנוגע לבחירת המתווה המכרזי המתאים ולניהול הליכי המכרז.
סיוע בגיבוש ובעריכה של תבניות למסמכים משפטיים.
ניהול פרוטוקול ישיבות ועדת המכרזים וניסוח מענה משפטי לשאלות הבהרה ולהליכים נלווים.
טיפול בנושאים משפטיים נוספים לפי בקשת היועץ המשפטי.
כפיפות : ליועץ המשפטי

דרישות התפקיד:

עורך/ת דין יוצא/ת מחלקת מכרזים של משרד עורכי דין או חברה גדולה
תואר שני במשפטים או מנהל עסקים – יתרון.
ניסיון קודם של 7 שנים לפחות בנושאים הבאים:
– כתיבת מכרזים – על כלל שלבי המכרז בהיקף כספי משמעותי ובמגוון תחומים.
– ליווי ההליך המכרזי והליכי התקשרויות שונים בפטור ממכרז בהיקף כספי משמעותי.
– ניהול חוזים, והתקשרויות מכוח הליכים תחרותיים.
– בקיאות מלאה בחוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים.
– מתן ייעוץ משפטי לוועדת מכרזים של גוף הציבורי הכפוף או הפועל בהתאם לחוק חובת
מכרזים.