עורך/ת דין לצוות ציות ואכיפה פנימית בבנק (JB-4626)

לאחד הבנקים  דרוש/ה עורך/ת דין ציות ואכיפה פנימית לאגף ציות ואיסור הלבנת הון.

מהות התפקיד: ניתוח הוראות הרגולציה בתחום דיני ני"ע בכלל ואכיפה מנהלית בפרט וכן בתחום הפנסיוני החלות על הבנק, וליווי הטמעתן המיטבית ביחידות העסקיות ובמערך הסניפים ומניעת כשלי ציות ואכיפה.
וידוא יישום הוראות הרגולציה בדגש על דיני ני"ע בכלל ואכיפה מנהלית בפרט וכן בתחום הפנסיוני בהתאם לחטיבות הרלוונטיות, ואופי הפעילות השונה הנגזר מכך.
ניהול סיכון האכיפה המנהלית לדיני ני"ע והתחום הפנסיוני בהיבטים החטיבתיים והקבוצתיים, לרבות בחינת דיווחים רבעוניים, הכנת חומרי הדרכה וביצוע הדרכות.
גיבוש ובחינת מדיניות, נהלים והנחיות ווידוא התאמתם להוראות הרגולציה בתחום.
גיבוש דיווחים לגורמים ניהוליים, חצורך הערכת אפקטיביות ניהול סיכון הציות והאכיפה בבנק ובקבוצה, זיהוי קוים עסקיים המושפעים מהרגולציות החדשות.
מתן תמיכה בליווי בטיפול באירועי כשל מהותיים.
ניהול ממשקים באופן שוטף עם גורמים בבנק וגורמים חיצוניים ומתן מענה לסוגיות שעולות.

דרישות התפקיד:

תואר ראשון במשפטים ורישיון ישראלי בעריכת דין.

בקיאות והבנה מקצועיות בתחום דיני ני"ע בכלל ואכיפה מנהלית בפרט.
יכולת עבודה וניהול פעילות מטריציונית, תוך עמידה בלוחות זמנים, יכולת עבודה עצמאית ויכולת הדרכה.
היכרות עם התחום הפנסיוני – יתרון.
היכרות עם רשות ני"ע ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון – יתרון.
היכרות עם הוראות הרגולציה הבנקאיות.
יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה עם ממשקים רבים וגורמים שונים (בבנק וחיצונים) בו זמנית.
הבחנה בין עיקר ותפל והתמקדות במהות.