גיוס עורך דין למחלקה משפטית או יועץ משפטי ראשי לחברה שונים במהותם מגיוס עו"ד למשרד.

יועץ משפטי פנימי, כנותן שירות מרכזי ללקוח אחד בלבד, נדרש להבנה מעמיקה של תחומי משפט מגוונים וזאת לצד היכולת להעניק ייעוץ משפטי ללקוחותיו בתוך החברה ומחוצה לה כאחד תוך תעדוף המשימות וניהול צוות עובדים.

בחינת התאמה של עו"ד לתפקיד בחברה מחייבת בדיקה מקצועית לצד בחינה אישיותית ובדיקת יכולת הסתגלות ל- DNA המיוחד של החברה ואנשיה. עו"ד בחברה חייב מחד לשמור על האינטרסים המשפטיים של החברה ומאידך להבין את המוצר העסקי של החברה ולהיות שותף לכל דבר ועניין להובלת העסקאות ולהבאתם לכלל סיום מוצלח.

במהלך השנים האחרונות גייסנו עשרות רבות של יועצים משפטיים ראשיים, עורכי דין למחלקות משפטיות ומזכירי חברה לחברות ציבוריות בהצלחה רבה. הנושא שמאפיין את ההצלחה בכל הגיוסים הוא ניתוח נכון של אופי החברה וצרכיה המקצועיים והאנושיים, לצד ביצוע בדיקות מעמיקות של המועמדים והתאמתם לחברה.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אל לקוחותינו וליהנות מחוויית גיוס אישית ומקצועית.

הרשמה לסוכן החכם